Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri = Preconceptional Counselling Needs Among Women of Reproductive Age

dc.authorid230009en_US
dc.contributor.authorKoyucu, Refika Genç
dc.contributor.authorTosun, Yıldız
dc.contributor.authorKatran, Banu
dc.date.accessioned2020-02-13T11:52:40Z
dc.date.available2020-02-13T11:52:40Z
dc.date.issued2017
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAmaç: Araştırmada üreme çağındaki kadınların gebelik öncesi dönemde risk faktörleri ve gereksinim duydukları danışmanlık hizmetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Kadın hastalıkları polikliniğine herhangi bir neden ile başvuran kadınlar arasında anket çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Gönüllü kadınlara hazırlanmış olan anket uygulanmıştır. Ankette olguların yaş, eğitim durumu, ekonomik durum gibi sosyodemografik bilgileri, doğum sayısı, şekli, düşük sayısı gibi obstetrik öyküleri, kronik hastalık durumları gibi genel tıbbi öykülerine ilişkin bilgilerin yanı sıra gebelik öncesi dönemde gereksinim duydukları danışmanlık hizmetine ilişkin verilerin elde edilmesi amacına yönelik sorular yer almıştır. Anketin doldurulmasının ardından kan örnekleri alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya 446 kadın dahil edilmiştir. Kadınların %79,6’sı gebelik ile ilgili danışmanlık gereksinimi içerisindedir. Bu kadınların da çok büyük bir çoğunluğu bu danışmanlığı gebelik öncesi dönemde istemektedir. Gebelik öncesi danışmanlık özellikle kadın doğum uzmanlarından (%45,7) beklenmektedir. Prekonsepsiyonel dönemde en çok danışmanlık beklenen konular gebelikte beslenme, çalışma durumu, ilaçlar, aşılar ile ilgilidir. Sonuç: Prekonsepsiyonel bakım optimal maternal ve yenidoğan sonuçları için önemli bir adımdır. Kadınların büyük çoğunluğu danışmanlık hizmetine gereksinim duymaktadır. Ek olarak kötü ebelik sonuçlarına neden olabilecek risk faktörlerinin yaygınlığı nedeni ile prekonsepsiyonel danışmanlık ve bakım kadın ağlığında önemli bir konu başlığıdır.en_US
dc.identifier.citationG.O.P. Taksim E.A.H. JAREN 2017;3(3):116-121en_US
dc.identifier.doi10.5222/jaren.2017.116
dc.identifier.issn2149-9306
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5222/jaren.2017.116
dc.language.isotren_US
dc.publisherLogos Tıp Yayıncılığıen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectÜreme sağlığıen_US
dc.subjectKadın sağlığıen_US
dc.subjectAnne sağlığıen_US
dc.titleÜreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri = Preconceptional Counselling Needs Among Women of Reproductive Ageen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
54 Üreme Çağındaki Kadınlarda Prekonsepsiyonel Danışmanlık Gereksinimleri (1).pdf
Boyut:
427.72 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: