Planlamadan Piyasa Ekonomisine Türk Cumhuriyetleri'nin 10 Yıllık Performansları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Türk Kongre

Erişim Hakkı

Özet

Çalışmada, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra piyasa ekonomisi anlayışını benimseyen geçiş ekonomileri kapsamındaki Türk cumhuriyetlerinin, 1996-2006 yıllarının karşılaştırması ile makro ekonomik performansları değerlendirilecektir. Genel makroekonomik göstergelere, serbestleşme, finansal, sosyal ve altyapı göstergeleri ile iş yapabilirlik gibi temel endekslerle hem Türk cumhuriyetlerinin hem de uluslar üstü kurumların veri tabanları kullanılarak, bağımsızlıktan itibaren uygulanan ekonomi politikalarının eksiklikleri belirtilerek, yapılması gerekenler üzerinde durulacaktır.

Açıklama

“6. Uluslararası Türk Dünyası Kongresi /Türk Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” 25-28 Mayıs 2008, Celalabat / Kırgızistan, ss.168–180

Anahtar Kelimeler

Küreselleşme, Geçiş Ekonomileri, Türk cumhuriyetleri, özelleştirme, Serbestleşme

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bağlantı