İlaç Sektöründe Pazar Yönlülük, Yerli ve Yabancı Firmalar Üzerine Bir Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Pazar yönlülük işletmelerin müşteri ihtiyaç ve isteklerini karşılamada onlara sunulan ürün/hizmete verilen değeri üstün kılmaya yönelik anlayışların tümüdür. Pazarlama anlayışının temeli müşteri tatminini sağlamak; uygun şekilde markayı konumlandırmak ve başarıyı sağlamaktır. Modern pazarlama anlayışının tamamlayıcısı niteliğindekiki pazar yönlülüğün üç önemli bileşeni olan müşteri odaklılık, rakip odaklılık ve fonksiyonlar arası iletişim işletmelerin odaklandığı konulardır. Pazar yönlülüğün bu üç bileşeni yerli ve yabancı ilaç firmalarına yönelik nicel ve nitel araştırmayla incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre yerli ve yabancı firmalar pazar yönlü olup stratejiler bakımından aralarında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Pazar Yönlülük, İlaç Firmaları, Pazarlama

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

9/2 (2016), 48-57