Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği

dc.contributor.authorYiğit, Uğur
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:29Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:29Z
dc.date.issued2018
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAnayasa ile vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının maliye politikasının sosyal amacı olduğu hüküm altına alınmıştır. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını maliye politikasının sosyal amacı olarak nitelendiren Anayasa'nın 73'üncü maddesi ile vergi yükü kavramının kapsamı belirlenmemiştir. Nitekim, vergi yükü tanım ve hesaplamaları sadece vergiler dikkate alınarak yapılabildiği gibi vergi benzeri mali yükümlülükler dahil edilerek de yapılmaktadır. Bu itibarla, vergiler için geçerliliği tartışmasız olan vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesinin vergi benzeri mali yükümlülükleri de kapsayıp kapsamadığı hususu tartışmalıdır. Bu çalışma ile vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesinin vergi benzeri mali yükümlülüklere uygulanabilirliği hususu irdelenmiştir.en_US
dc.identifier.endpage43en_US
dc.identifier.issn1300-8951
dc.identifier.issn1300-8951
dc.identifier.issue354en_US
dc.identifier.startpage29en_US
dc.identifier.trdizinid268395en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/268395
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2635
dc.identifier.volume41en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofVergi Sorunları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleVergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliğien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar