Vergi Yükünün Adaletli ve Dengeli Dağılımı İlkesinin Vergi Benzeri Mali Yükümlülükler Açısından Geçerliliği

Küçük Resim Yok

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Anayasa ile vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımının maliye politikasının sosyal amacı olduğu hüküm altına alınmıştır. Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını maliye politikasının sosyal amacı olarak nitelendiren Anayasa'nın 73'üncü maddesi ile vergi yükü kavramının kapsamı belirlenmemiştir. Nitekim, vergi yükü tanım ve hesaplamaları sadece vergiler dikkate alınarak yapılabildiği gibi vergi benzeri mali yükümlülükler dahil edilerek de yapılmaktadır. Bu itibarla, vergiler için geçerliliği tartışmasız olan vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesinin vergi benzeri mali yükümlülükleri de kapsayıp kapsamadığı hususu tartışmalıdır. Bu çalışma ile vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı ilkesinin vergi benzeri mali yükümlülüklere uygulanabilirliği hususu irdelenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Vergi Sorunları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

41

Sayı

354

Künye