Sağlık Pazarlaması ve Uygulamaları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Özel alanda sağlık sektöründeki gelişmeler ve özel sağlık kuruluşlarının hızla artması beraberinde artan rekabet ve maliyetler, müşteri memnuniyeti, kaliteli hizmet talepleri vb. nedenlerle sağlık sektöründe pazarlama faaliyetleri her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu bağlamda pazarlama anlayışı kapsamında hizmet kalitesi ve sağlık turizmine yönelik olarak katılımcılara 35 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Araştırma Denizli, Ankara, Afyon ve İstanbul ili kapsamında 892 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. araştırmada kullanılan anketin güvenirlik katsayısı 0.896 olarak bulunmuştur. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde SPSS 18 İstatistik programı kullanılmıştır. Analiz kapsamında, güvenilirlik analizi, frekans tabloları, betimleyici istatistikler, Korelasyon analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonunda, katılımcıların Türk sağlık turizmine ilişkin görüşleri, alınan hizmet ve tesis fiyatlandırması, sağlık kurumlarının hijyen ve genel özellikleri ile genel bilgi ve görüşler faktörleri arasında cinsiyet, milliyet, hizmet tipi, ülke ve gelire göre orta ve kuvvetli düzeyde pozitif yönlü ilişki bulunmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Termal, Turizm, Sağlık, Hizmet, Ekonomi, Estetik, Diş, Pazarlama, Tüketici

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi Yıl:2014 Sayı: 2

Bağlantı