Suskunluk Sarmalı 2.0: Türkiye’de Facebook Kullanımı Üzerine Bir Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

TESAM EKONOMİK, SİYASAL VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışma Facebook kullanıcılarının siyasi görüşlerinin azınlıkta olduğunu düşündüklerinde Facebook davranışlarını ve Facebook’a yönelik tutumlarını, Elisabeth Noelle-Neumann tarafından geliştirilen suskunluk sarmalı teorisi çerçevesinde incelemektedir. Kartopu örnekleme yöntemiyle belirlenen 404 Facebook kullanıcısıyla gerçekleştirilen anket uygulamasından elde edilen verilerin araştırmanın amaçları doğrultusunda çözüm ve yorumlanması için, frekans ve yüzde, Pearson korelasyon, faktör analizi ve bağımlı örneklemler için T testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda siyasi görüşlerinin azınlıkta olduğunu düşünme ile Facebook’ta gizlilik ayarlarını değiştirme sıklığı, yorum yapmaktan çekinme ve siyasi düşüncelerin gerçek hayatta olduğundan daha rahat ifade edebildiğini düşünme arasında pozitif yönlü ilişkiler saptanmıştır. Buna ek olarak diğer değişken siyasal bilgi düzeyinin yüksek olduğunu düşünme ile Facebook’ta siyasal bilgilenme ve katılma düzeyi ve Facebook’u siyasi düşüncenin aktarılmasında faydalı bulma arasında da pozitif yönlü ilişkiler bulunmaktadır. Sonuç olarak elde edilen veriler, demokrasiyi ve sivil toplumu zenginleştirdiği düşünülen sosyal medyanın Türkiye’deki en çok kullanılan platformu Facebook’ta suskunluk sarmalının oluştuğunu göstermiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Suskunluk sarmalı, Facebook, Türkiye, Siyasal bilgilenme, Siyasal katılım

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

TESAM Akademi Dergisi - Turkish Journal of TESAM Academy Ocak - January 2019. 6(1). 43-75

Bağlantı