Görüntü Tabanlı Osmanlı Eserlerini Sorgulamak İçin Rest Destekli Erişim Sistemi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent University

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada, günümüze ulaşmış bir çok Osmanlıca eser ile ilgili olarak bir erişim sistemi geliştirilmiştir. Bu erişim sistemi, içerik tabanlı belge sorgulama ve anahtar-kare tabanlı görüntü iyileştirme çalışmalarının bir devam eden süreci olarak, mobil uygulamaları da içerecek şekilde genişletilmiş bir yol haritasının sonucunda hayata geçirilmiştir. Mevcut kitabe, hat ve şahide olarak sınıflandırılan Osmanlıca eserlerin bilgilerine erişim ve üzerindeki Osmanlıca yazılarının okunması oldukça zordur. Öncelikle okunamayan eserler tanımlanmış daha sonra bu eserlerin bir mobil uygulama sayesinde bilgilerine erişilmesine ve günümüz Türkçe’si ile okunmasına SIFT algoritmasına GPS tabanlı filtre uygulanarak olanak sağlanmıştır. Ayrıca bu eserlerin ileride akademik çalışmalarda kullanılması için bir envanter platformu oluşturulması hedeflenmiş ve REST destekli arayüzler geliştirilmiştir. Belirlenmiş pilot bölgelerdeki eserler daha önce İçerik Yönetim Sistemine girilmiş; gerekli bilgiler ve benzerlik amaçlı kullanılacak öznitelik vektörleri çıkartılarak daha sonraki aramalar için kaydedilmiştir. Sonrasında ise geliştirilen mobil uygulama üzerinden resim tanıma sistemine yapılan arama isteklerine eşleşen resimler; içerik yönetim sistemindeki bilgiler ile birleştirilerek kullanıcıya iletilmiştir. Bu çalışma kapsamında başarıyla eşleşen ve arayüz üzerinden sunulan örnekler verilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Osmanlıca Eserler, SIFT, REST

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (2021 ): 43-50