Analysis of the Role of Milk Yield in Sustainable Cattle Breeding Using Geographically Weighted Regression

dc.contributor.authorGöçer, Kenan
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:34Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:34Z
dc.date.issued2015
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu makalenin temel amacı 2000-2010 arasındaki dönemde, yerli sığır yetiştiriciliğinden kültür vemelez sığırlara geçişin nedenlerinin ve geçişte süt verimliliğinin rolünün olup olmadığının saptanmasıdır.Bu çalışmada süt verimliliğinin sığır üretimini nasıl etkilediği yerel coğrafi ilişkiler ve varyasyonlardikkate alınarak karakterize edilmiştir. Türkiyede yerli sığırların sayılarındaki belirleyici azalma,çalışmanın temel motivasyonu olmuştur. Sürdürülebilir süt çiftlik sistemleri Avrupa ülkelerinden ithaledilen ve yüksek süt verimliliği olan kültür sığırları ile sıkı ilişki içindedir. Yüksek süt verimliliği sığırüretiminin gelişmesinde ayırdedici bir yayılma etkisine sahiptir. Türkiyenin doğusu ve batısı sütverimliliği açısından oldukça farklılık göstermiştir. Kültür sığır yetiştiriciliği tarafından suiistimaledilmiş olan yüksek süt verimi, özelikle çiftçilerin oransal olarak daha zengin olduğu Batı ve Orta-GüneyTürkiyede sığır üretiminde genel bir artışa neden olmuştur.en_US
dc.identifier.endpage68en_US
dc.identifier.issn1308-7576
dc.identifier.issn1308-7584
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage58en_US
dc.identifier.trdizinid178351en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/178351
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2702
dc.identifier.volume25en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofYüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleAnalysis of the Role of Milk Yield in Sustainable Cattle Breeding Using Geographically Weighted Regressionen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar