Analysis of the Role of Milk Yield in Sustainable Cattle Breeding Using Geographically Weighted Regression

Küçük Resim Yok

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu makalenin temel amacı 2000-2010 arasındaki dönemde, yerli sığır yetiştiriciliğinden kültür vemelez sığırlara geçişin nedenlerinin ve geçişte süt verimliliğinin rolünün olup olmadığının saptanmasıdır.Bu çalışmada süt verimliliğinin sığır üretimini nasıl etkilediği yerel coğrafi ilişkiler ve varyasyonlardikkate alınarak karakterize edilmiştir. Türkiyede yerli sığırların sayılarındaki belirleyici azalma,çalışmanın temel motivasyonu olmuştur. Sürdürülebilir süt çiftlik sistemleri Avrupa ülkelerinden ithaledilen ve yüksek süt verimliliği olan kültür sığırları ile sıkı ilişki içindedir. Yüksek süt verimliliği sığırüretiminin gelişmesinde ayırdedici bir yayılma etkisine sahiptir. Türkiyenin doğusu ve batısı sütverimliliği açısından oldukça farklılık göstermiştir. Kültür sığır yetiştiriciliği tarafından suiistimaledilmiş olan yüksek süt verimi, özelikle çiftçilerin oransal olarak daha zengin olduğu Batı ve Orta-GüneyTürkiyede sığır üretiminde genel bir artışa neden olmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

25

Sayı

1

Künye