Uluslararası Terörizmin Değişen Yapısı ve Terör Örgütlerinin Sosyal Medyayı Kullanması: Suriye’de DAEŞ ve YPG Örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Millî Savunma Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Güvenlik sorunu ve terörizm çok eski olgulardır. Geniş kitleler üzerinde endişe ve korku yaratarak dikkat çekmek isteyen terörizme karşı insanlar tedbir almaya başlamıştır. Öncelikle terör faaliyetlerine karşı askerî tedbirler alınmış, terörizmin bertaraf edilmesi için devletlerin ortak çabaları oluşmuş ve toplumların en az zarar görmesine çalışılmıştır. Zaman içerisinde devletlerin terör unsurlarını amaçları doğrultunda kullandığı da görülmüştür. Soğuk Savaş esnasında kontrol altında olan bu unsurlar bu dönemin ardından kontrolden çıkmaya, daha güçlü ve daha kontrolsüz bir şekilde görünmeye başlamıştır. Terör grupları geleneksel yöntemlerin dışında teknolojiden ve sosyal medyadan daha fazla faydalanarak eylemlerini daha görünür hale getirmiştir. Gelişen teknoloji ve sosyal medya, güvenlik yapılanması içerisindeki unsurlarca da etkin olarak kullanılmaya başlamıştır. Teröre karşı savaşta, teknolojinin etkin kullanılması, hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmamasının etkili olacağı değerlendirilmektedir. Bu makalede, uluslararası terörün değişen yüzü ve terörün uluslararasılaşması konusu incelenecektir. Terör örgütlerinin sosyal medyayı kullanmasının terör faaliyetlerinin etkisini artırdığı değerlendirilecektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Uluslararası Terörizm, Sosyal Medya, Küreselleşme, Terör Örgütü, Güvenlik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Güvenlik Stratejileri Dergisi 14 (2018 ): 39-77