Osmanlı Mutfağının Yemek, Fiyat, Mekân ve Ekonomik Bakımdan Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği = Evaluation of Ottoman Cuisine in Terms of Food, Price, Space and Economy: Istanbul Example

dc.authorid256590en_US
dc.authorid15613en_US
dc.authorid30523en_US
dc.contributor.authorAkkaya, Ayşenur
dc.contributor.authorBayrakçı, Selman
dc.contributor.authorÖzcan, Ceyhun Can
dc.date.accessioned2020-02-13T11:52:12Z
dc.date.available2020-02-13T11:52:12Z
dc.date.issued2018
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAraştırmanın amacı Osmanlı mutfağı konseptli restoranları yemek, fiyat, mekân bakımdan değerlendirmek için müşterilerin ve işletme sahiplerinin görüşlerini almak, yemek kültürünün gelişimine ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkıları ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma, Osmanlı dönemine ait yemeklerin günümüz restoranlarında ne düzeyde yapıldığının ölçülmesi ve Osmanlı mutfağı konseptli restoranlarının müşterilerin ve işletme sahiplerinin gözünden değerlendirilmesi bakımından önem arz etmektedir. Araştırmada öncelikle literatür taraması yapılmış ve Osmanlı mutfağı kavramı açıklanmıştır. Ardından restoranlarda yemek, fiyat ve mekân konusu üzerinde durulmuştur. Araştırmada yöntem olarak İstanbul’daki Osmanlı mutfağı konseptli restoranlar incelenerek yarı yapılandırılmış form hazırlanmış ve nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine mülakat tekniği kullanılarak müşterilere ve işletme sahiplerine sorular sorulmuştur. Elde edilen bulgulara göre; Osmanlı mutfağı konseptli restoranlara giden müşteriler menülerde yer alan yemekleri yetersiz fakat lezzet ve hijyen bakımından yeterli bulmuşlardır. Bununla birlikte emekfiyat oranını makul bulmamışlar; fakat fiyat-mekân oranını makul bulmuşlardır. Bir diğer sonuca göre Osmanlı mutfağı konseptli restoranların, gastronomi alanında yapılan aktivitelerin, satılan yemek kitaplarının, televizyonun, yemek programlarının ve dergilerin ülke ekonomisine katkı sağladığı görülmektedir.en_US
dc.identifier.citationJournal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 60-80en_US
dc.identifier.doi10.21325/jotags.2018.272
dc.identifier.issn1308-5107
dc.identifier.issn2536-4944
dc.identifier.trdizinid312252en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/312252
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21325/jotags.2018.272
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherAnkara Hacı Bayram Veli Universityen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectOsmanlı mutfağıen_US
dc.subjectRestoranen_US
dc.subjectEkonomien_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.titleOsmanlı Mutfağının Yemek, Fiyat, Mekân ve Ekonomik Bakımdan Değerlendirilmesi: İstanbul Örneği = Evaluation of Ottoman Cuisine in Terms of Food, Price, Space and Economy: Istanbul Exampleen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
82 Osmanlı Mutfağının Yemek, Fiyat, Mekân ve Ekonomik Bakımdan Değerlendirilmesi İstanbul Örneği.pdf
Boyut:
633.29 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: