İnternet Reklamlarına Yönelik Tüketici İnanç ve Tutumlarının Reklam İzleme Davranışları Üzerine Etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de tüketicilerin, internet reklamlarına yönelik inanç ve tutumlar arasındaki ilişkiyi ve reklam izleme davranışları üzerine etkisini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda yapılan literatür taraması çerçevesinde internet reklamcılığı, internet reklamlarına yönelik tutum araştırmaları konuları incelenmiştir. Araştırmada internet inanç faktörlerinin tutumlar üzerindeki etkisi, tutumların davranışsal tepkiler üzerindeki etkisi, tutumların, inanç faktörleri ve davranışsal tepkiler arasında aracılık rolü üstlenip üstlenmediği incelenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İnternette pazarlama, internet reklamlarına yönelik tutumlar, internet reklamlarına yönelik inançlar, dijital tüketici

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

10/1 (2017), 51-61