İstismarcı Yönetimin Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı Üzerindeki Etkisinde İşyerinde Dışlanmanın Düzenleyici Rolü

Özet

Bu araştırmanın amacı istismarcı yönetimin üretkenlik karşıtı iş davranışı üzerindeki etkisinde işyerinde dışlanmanın düzenleyici (moderatör) rolünü incelemektir. Araştırmada veriler İstanbul’da bankacılık, turizm ve sağlık alanında faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 274 kişiden anket tekniğiyle toplanmıştır. Araştırma hipotezlerinin test edilmesinde, korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; istismarcı yönetimin üretkenlik karşıtı iş davranışı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi olduğu görülürken, istismarcı yönetimin üretkenlik karşıtı iş davranışı üzerindeki etkisinde işyerinde dışlanmanın düzenleyici rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İstismarcı Yönetim, Üretkenlik Karşıtı İş Davranışı, İşyerinde Dışlanma

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye