Sinema – Resim İlişkisi ve Göstergelerarası Çeviriye Bir Örnek DEREK JARMAN?ın CARAVAGGIO (1986) Filmi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu makalede Derek Jarman?ın Caravaggio (1986) filmi göstergelerarası çeviri ve aynı zamanda uyarlama örneği olarak ele alınır. Göstergelerarası çeviri, farklı gösterge dizgelerini birbirine çevirmek yoluyla anlam üretme veya en basit haliyle bir metnin veya sanat dalının (gösterge dizgesinin) kendine özgü dilini bir başka sanat dilinde (gösterge dizgesinde) yeniden kurma olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, Derek Jarman?ın filmi, on yedinci yüzyılda yaşamış İtalyan ressam Caravaggio?nun „yaşam metni? nin sinema dilinde yeniden yapılandırılmış olması nedeniyle bir çeviri metin ve aynı zamanda uyarlama olarak irdelenir. Ancak, yaşam metninin öznesi ressam olduğu için filme bir üçüncü dil olan resim dili de girmiştir. Göstergelerarası/ sanatlararası ilişkide resim, sinema ve biyografi sanatlarının kendilerine özgü dillerinin taşıdığı anlamların kesiştiği noktada ortaya çıkan bu film, her üç dilin ve anlam evrenlerinin kaynaşmasından oluşmuş hibrid bir yapıdadır ve yeni anlamlar üretir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Caravaggio, Derek Jarman, göstergelerarası çeviri, uyarlama, biyografi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 4(1), 2010, 67-86

Bağlantı