Covid-19 Salgın Döneminde Alınan Aile Danışmanlığı Hizmetlerinin Aile Hayatına Etkileri: Üsküdar Örneği

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Toplumun temel taşı olarak aile, tarihten bugüne kadar birçok sınavdan geçmiştir. Ailelere rehberlik yapacak bir kuruma daima ihtiyaç duyulmuştur. Aile danışmanlığı uygulamasının ilk örnekleri 20. yüzyılda görülmektedir. 2019 yılında Çin’de ortaya çıkan ve Covid-19 olarak bilinen salgınla birlikte; sağlık, eğitim ve ekonomi anlamında aileler de bu süreçten etkilenmiştir. Uzaktan eğitim süreci, ekonomik zorluklar, sosyal hayatın eve kayması, bireylerde kaygı oranının artması gibi süreç ve olgular aileleri bütünüyle etkilemiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, Covid-19 sürecinin ve bu süreçte aile danışmanlığı hizmetlerinin aile hayatı üzerindeki etkilerini tespit etmektir. Araştırma yöntemi olarak yarı yapılandırılmış mülakat ile nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemleri içerisinde olgubilim (fenomoloji) deseni zemininde çalışılmıştır. Toplanan veriler Maxqda programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Covid-19 döneminde ailelerin birtakım olumsuzluklarla karşılaştıkları görülmüştür. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda bu dönemde alınan aile danışmanlığı desteğinin olumlu sonuçlarının olduğu kanaatine varılmıştır. Aileler için önemli bir fonksiyonu olan ve ülkemizde sadece özel klinikler tarafından sunulan aile danışmanlığı desteğinin devlet kurumlarında ve daha yaygın bir şekilde sunulmasının aileyi koruyucu ve güçlendirici etkisi olacağı açıktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sosyal Politika, Covid-19, Aile Danışmanlığı

Kaynak

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

2

Künye