Bir Osb İçerisinde, Örnek Bir 'Üniversite Sanayi İş Birliği' Modeli: Doğuş Üniversitesi & Dudullu Osb

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

1990’lı yılların başından itibaren, “Üniversite-Sanayi İş Birliği” başlığı altında gelişen tartışmalar halen daha sürmekte olup, günümüzün en zorlu ve kompleks sorunlarından birisidir. Akademik çalışmaların aşırı “teorik” ve “kitabi” bulunması; buna karşın, endüstrinin Ar-Ge taleplerinin ise yetersiz ve gerekli destekten yoksun bulunması şeklinde, karşılıklı eleştiriler sürekli gündeme getirilmektedir. 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren yeniden yapılandırılan sanayi teşvik ve destek kuralları, fikri mülkiyet haklarının giderek önem kazanması, sanayi araştırma-geliştirmelerinin yükselen önemi, kanunlaştırılan teknopark ve teknoloji geliştirme bölgelerinin kurulmalarında üniversite ortaklığının koşul olarak konulması ve AB araştırma fonları ve son dönemde kurulan sanayii ArGe ve Tasarım Merkezleri ile belirli bir aşamaya ulaşmış görünmektedir. İstanbul’un en önde gelen OSB’lerinden olan Dudullu Organize Sanayi Bölgesinin merkezine taşınan Doğuş Üniversitesi, örnek bir “üniversite-sanayi iş birliği” modeli ile yoğun etkinlikler/etkileşimler gerçekleştirmektedir. “Üniversite-Sanayi İş birliği (ÜSİ)” kavramının, karşılıklı olarak tarafı olan sanayi ve akademinin beklentilerinden yola çıkılarak, sanayi ihtiyaç ve gereksinimlerine yanıt verebilecek derinlik ve nitelikte, ders ve genel müfredatın düzenlenmesi; İnsan gücü eğitimi kapsamında teknik ve pratik bilgi ve beceriyle donatılmış, nitelikli personelin yetiştirilmesi ve sanayi gereksinimlerine hızla intibak olabilmesi; Üniversitenin bilimsel ve teknolojik birikiminin, doğrudan sanayi ihtiyaç ve taleplerine yanıt verebilecek, sorun çözücü ve kolaylaştırıcı olması zarureti; Sanayinin akademiden talepleri doğrultusunda, eşit ortaklık anlayışı ile erişilebilir hedefler ve gerçekçilikte, özellikle fonlama ve destek konusunda daha açık ve esnek olunabilmesi kapsamlarında yoğunlaşan bir işbirliği modeli ortaya konulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

üniversite-sanayi iş birliği, Ar-Ge, Organize Sanayi Bölgesi, İnnovasyon, Yüksek Teknoloji, Ar-Ge Projeleri

Kaynak

Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

Künye