N.A. Teffi'nin "Pişmanlık Duyan Kader" Hikayesindeki Toplumsal Cinsiyet Tiplemesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu makalede, bir kadın yazarın kadınlar hakkında yazdığı edebi eserindeki toplumsal dişil tiplemeler incelenmektedir. Araştırma, N.A.Teffi'nin «Pişmanlık Duyan Kader» hikâyesindeki kahramanların (aktris ve oyun yazarı) konuşmasını, iletişim stratejisini ve sözsüz göstergelerini içermektedir. Bu çalışmada, N.A.Teffi'nin tasvir ettiği imgeler, faaliyet alanı, mesleği ve yaş faktörleri dikkate alınarak Rus Edebiyatındaki 19. yy sonu - 20 yy başı erkek yazarların mizah hikâyelerinde yer alan kadın karakterler ile karşılaştırılmıştır. «Pişmanlık Duyan Kader» hikâyesinde geleneksel «eril» dünya bakışı açısından, toplumsal cinsiyet «dişil» temsilcisinin metinde geçen aktris olduğu sonucuna ulaşılmıştır. N.A.Teffi, güçlü, başarılı, mantıklı düşünebilen ve aynı zamanda duygusal olan, güncel bir kadın (oyun yazarı) tasvir etmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

cinsiyet, dişil, eril, imge, sosyal rolü

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ N.A.TEFFİ'NİN «PİŞMANLIK DUYAN KADER» HİKÂYESİNDEKİ TOPLUMSAL CİNSİYET TİPLEMESİ, Larisa Zakharova Yeter Volume 7 (2) 2014, 54-62

Bağlantı