Turizmin Dönüştürücü Gücü: Airbnb Deneyimi

dc.contributor.authorPak, Ayse
dc.contributor.authorDüşmezkalender, Ebru
dc.contributor.authorÖzdemir, Cansev
dc.date.accessioned2024-03-13T09:50:09Z
dc.date.available2024-03-13T09:50:09Z
dc.date.issued2023
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, ev paylaşım sürecinde ev sahibi-misafir ve misafirlerin kendi aralarında oluşan karşılıklı ilişkilerin Airbnb kullanıcılarında bıraktığı etkileri ve bu deneyimin dönüştürücü gücünü anlamaya çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nitel yöntemle tasarlanmış, hem yurtiçi hem de yurtdışında Airbnb platformunu kullanarak konaklayan 20 kişi ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeler hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yüzyüze ve çevrimiçi şekilde gerçekleştirilmiştir. Ocak 2021-Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan görüşmeler içerik analizi ile incelenmiştir. Görüşmeler neticesinde katılımcıların; ucuzluk, yerel tavsiye alma, yerel kültürü yaşama, ev sıcaklığı, merkezi konumdan faydalanma gibi nedenlerle Airbnb’yi tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ev sahibi-misafir arasında gerçekleşen hizmet sunumunun kişiselleştirilmiş olması da misafirler için tercih sebebidir. Airbnb konaklamalarında farklı birçok kişiyle aynı ortamı paylaşmanın ve etkileşim halinde olmanın katılımcılar için farklılıkları kabul etme ve kendine güven duygusunun gelişimi noktasında dönüştürücü bir deneyim olduğu da araştırmadan elde edilen diğer sonuçlardandır.en_US
dc.identifier.endpage100en_US
dc.identifier.issn1302-5759
dc.identifier.issn2149-1690
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage85en_US
dc.identifier.trdizinid1181082en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1181082
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2482
dc.identifier.volume10en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTurizm Akademik Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTurizmin Dönüştürücü Gücü: Airbnb Deneyimien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar