Turizmin Dönüştürücü Gücü: Airbnb Deneyimi

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, ev paylaşım sürecinde ev sahibi-misafir ve misafirlerin kendi aralarında oluşan karşılıklı ilişkilerin Airbnb kullanıcılarında bıraktığı etkileri ve bu deneyimin dönüştürücü gücünü anlamaya çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nitel yöntemle tasarlanmış, hem yurtiçi hem de yurtdışında Airbnb platformunu kullanarak konaklayan 20 kişi ile görüşme yapılmıştır. Görüşmeler hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yüzyüze ve çevrimiçi şekilde gerçekleştirilmiştir. Ocak 2021-Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan görüşmeler içerik analizi ile incelenmiştir. Görüşmeler neticesinde katılımcıların; ucuzluk, yerel tavsiye alma, yerel kültürü yaşama, ev sıcaklığı, merkezi konumdan faydalanma gibi nedenlerle Airbnb’yi tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca ev sahibi-misafir arasında gerçekleşen hizmet sunumunun kişiselleştirilmiş olması da misafirler için tercih sebebidir. Airbnb konaklamalarında farklı birçok kişiyle aynı ortamı paylaşmanın ve etkileşim halinde olmanın katılımcılar için farklılıkları kabul etme ve kendine güven duygusunun gelişimi noktasında dönüştürücü bir deneyim olduğu da araştırmadan elde edilen diğer sonuçlardandır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Turizm Akademik Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

1

Künye