İŞE İADE DAVASININ HUKUKİ NİTELİĞİ VE İCRASI KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Yazarlar

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İşe iade davasında işveren tarafından geçerli bir sebep gösterilmediğinin yahut gösterilen sebebin geçerli olmadığının belirlenerek feshin geçersizliğine karar verilmesi durumunda işveren seçim hakkı na sahiptir. Buna göre, işveren ya işçiyi işe başlaması için davet edecek ya da ona Kanun’da hükme bağlanan haklarını ödeyecektir. Bahsi geçen davanın hukukî niteliği tartışmalıdır. Kanunun lafzını esas alan bir görüşe göre işe iade davası tespit davasının görünüm biçimlerinden biridir. Buna karşılık, bu konuda eda davası ve inşai dava görüşleri de ileri sürülmektedir. İşe iade davasının hukukî niteliği hakkındaki gö- rüş ayrılığı etkisini dava hakkında verilen kararın icrasında da göstermektedir. Aynı şey, işe iade davası açılmadan evvel başvurusu zorunLu hâle getirilmiş bulunan arabuluculuk sonucunda tarafların anlaşmaları bakımından da geçerlidir. Çalışmada önce işe iade davasının hukukî niteliği hakkında ileri sürülen görüşlere yer verilecek daha sonra davanın kabulü durumunda verilen karar ile arabulucu nezdinde imzalanan anlaşma belgesinin icra kabiliyeti üzerinde durulacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Yargıtay Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

47

Sayı

3

Künye