Tüketici İşlemlerinde Sözleşmeye Aykırı Tüketim Malının İkame Edilmesine Kadarki Sürede Bu Malın Kullanımına Karşılık Değer Tazminatı İstenememesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Erişim Hakkı

Özet

Divan’ın önüne gelen aşağıdaki olayın konusu, ayıplı malın değiştirilmesine kadar geçen sürede, tüketiciden bu malın kullanılmasına karşılık olarak bir bedel talep edilip edilemeyeceğine ilişkindir. Alman Mevzuatı satıcıya bu yönde imkân sunarak, alıcıdan bu bedeli talep etmesine izin vermektedir. Divan’a yöneltilen soruda, Alman Mevzuatı’ndaki bu kabulün Topluluk Hukuku ile bağdaşıp bağdaşmadığı incelenmektedir. Divan, satıcının seçilen tedbir türünü ivazsız gerçekleştirmek zorunda olduğundan hareketle, Alman Mevzuatı’nı Topluluk Hukuku ile bağdaşır bulmamıştır. Her ne kadar hükmün gerekçesi tartışmaya açık ve hükümde alıcının da ayıplı malın satım bedelinden önceden yarar elde ediyor oluşu üzerinde durulmasa da, hüküm vardığı sonuç ile adil görünmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tüketicinin korunması, 1999/44 sayılı Avrupa Birliği Yönergesi, Tüketim malları satımı ve bunlara ilişkin garantiler, • Satıcının sözleşmeye aykırı bir tüketim malı için ikame tesliminde bulunması durumunda sözleşmeye aykırı malın kullanımına ilişkin değer tazminatı isteme hakkı, sözleşmeye aykırı tüketim malının kullanımının ivazsızlığı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İstanbul Hukuk Mecmuası, 77 (1): 463–474