MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞININ BÜTÇE AÇIKLARINA ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN BİR İNCELEME

dc.contributor.authorTufaner, Mustafa Batuhan
dc.contributor.authorYavuz, Suat
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:25Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:25Z
dc.date.issued2019
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractMerkez bankalarının bağımsızlığı konusu, özellikle son otuz yılda yoğun olarak tartışılırhale gelmiştir. Birincil hedefi fiyat istikrarını sağlamak olan merkez bankalarının bağımsızlığıfikri teorik açıdan zaman tutarsızlığı, kamu tercihi teorisi ve hoş olmayan monetarist aritmetikekseninde şekillenmiştir. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri yakından ilgilendiren bukurumsal gelişme, enflasyonla mücadele açısından para politikasının bağımsızlığınıvurgulamaktadır. Bağımsız merkez bankaları hükümetleri mali disiplini sağlamayayönlendirirken, bağımsız olmayan merkez bankaları ise hükümetlerin gevşek maliye politikasıuygulamasına izin verebilmektedir. Literatüre bakıldığında, merkez bankası bağımsızlığınınbütçe açıkları üzerindeki etkisini ele alan güncel çalışma sayısının yetersiz olduğugörülmektedir. Merkez bankası bağımsızlığı ile bütçe açıkları arasındaki ilişkiyi inceleyenmakalede, 1980-2014 dönemi 66 gelişmekte olan ülke açısından panel veri analizi kullanılarakincelenmiştir. Ele alınan dönem için merkez bankası bağımsızlığı göstergeleri olan merkezbankası başkanı değişim hızı (MBDH) ve yasal bağımsızlık (YB) için zaman değişimleri sıfırdır.Dolayısıyla, merkez bankası bağımsızlığı değişkeni ve kukla değişkenler birimler arasıdeğişimleri ortadan kaldırdığından sabit etkiler modeli (fixed effect) kullanılamamaktadır.Değişkenler arasında bir ilişkinin olup olmadığını test etmek için Genelleştirilmiş En KüçükKareler (GLS) ve Hausman-Taylor (HT) yöntemleri uygulanmıştır. Merkez bankalarının hemyasal hem de fiili bağımsızlığının ele alındığı çalışmada, merkez bankasının fiili bağımsızlığı ilebütçe açıkları arasında negatif bir ilişki olduğu görülmüştür.en_US
dc.identifier.endpage298en_US
dc.identifier.issn2148-5933
dc.identifier.issue11en_US
dc.identifier.startpage275en_US
dc.identifier.trdizinid312613en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/312613
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2613
dc.identifier.volume6en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAkademik Hassasiyetleren_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleMERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞININ BÜTÇE AÇIKLARINA ETKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN BİR İNCELEMEen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar