TÜRK DİZİLERİNİ İZLEYEN ÜLKELER İLE KÜLTÜR BOYUT YAKINLIKLARI

dc.contributor.authorÖzkoçak, Yelda
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:31Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:31Z
dc.date.issued2016
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractDünyayı küresel bir köy haline getiren televizyon izleyicilere, konuşacak ortak bir konu sağlarken, bireyi yerel, ulusal ve küresel ilişkilerin de içine konumlandırmaktadır. Kültüre etkileri üzerine ileri sürülen görüşe göre televizyon bireyleri, kitleleri, toplumları, milletleri birbirine yaklaştırmaktadır. Bu bağlamda tek dünya kültürü yaklaşımı iletişim, dayandırılmaktadır. Farklı bir görüş ise televizyonun her toplumda insanları eşit derecede etkilemediği yönündedir. Çünkü kültürel etkileşim, toplumdan topluma ve insanların içinde bulundukları sosyal çevre, ekonomik durum ve kültürel altyapıya göre farklılık göstermektedir. yabancı dizi ihraç eden ülkelerin bu tercihlerinde kültürel boyutları göz önünde bulundurabilecekleri düşünülmektedir. Çünkü bireylerin izledikleri yapımlardan etkilenme, kendilerine yakın bulma olasılıkları yüksektir. Bu bağlamda çalışmada Türk dizisi izleyen ülkeler ile Türkiye'nin ulusal kültür boyutlarının benzerliğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Dizilerin ihraç edildiği 75 ülke Hofstede'nin kültüre ait olduğunu ifade ettiği dört boyuta (Güç uzaklığı- Power Distance (PDI), Bireysellik - Kolektivizm Individualism versus Collectivism (IDV), Erkeklik -Dişilik, Masculinity versus Femininity (MAS), Belirsizlikten Kaçınma Uncertainty Avoidance (UAI)) göre değerlendirilerek Türk dizilerini ihraç eden ülkeler ile Türkiye arasındaki kültür boyut yakınlıkları irdelenmektediren_US
dc.identifier.endpage1434en_US
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1421en_US
dc.identifier.trdizinid276858en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/276858
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2668
dc.identifier.volume11en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTÜRK DİZİLERİNİ İZLEYEN ÜLKELER İLE KÜLTÜR BOYUT YAKINLIKLARIen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar