TÜRK DİZİLERİNİ İZLEYEN ÜLKELER İLE KÜLTÜR BOYUT YAKINLIKLARI

Küçük Resim Yok

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Dünyayı küresel bir köy haline getiren televizyon izleyicilere, konuşacak ortak bir konu sağlarken, bireyi yerel, ulusal ve küresel ilişkilerin de içine konumlandırmaktadır. Kültüre etkileri üzerine ileri sürülen görüşe göre televizyon bireyleri, kitleleri, toplumları, milletleri birbirine yaklaştırmaktadır. Bu bağlamda tek dünya kültürü yaklaşımı iletişim, dayandırılmaktadır. Farklı bir görüş ise televizyonun her toplumda insanları eşit derecede etkilemediği yönündedir. Çünkü kültürel etkileşim, toplumdan topluma ve insanların içinde bulundukları sosyal çevre, ekonomik durum ve kültürel altyapıya göre farklılık göstermektedir. yabancı dizi ihraç eden ülkelerin bu tercihlerinde kültürel boyutları göz önünde bulundurabilecekleri düşünülmektedir. Çünkü bireylerin izledikleri yapımlardan etkilenme, kendilerine yakın bulma olasılıkları yüksektir. Bu bağlamda çalışmada Türk dizisi izleyen ülkeler ile Türkiye'nin ulusal kültür boyutlarının benzerliğinin ortaya konması amaçlanmıştır. Dizilerin ihraç edildiği 75 ülke Hofstede'nin kültüre ait olduğunu ifade ettiği dört boyuta (Güç uzaklığı- Power Distance (PDI), Bireysellik - Kolektivizm Individualism versus Collectivism (IDV), Erkeklik -Dişilik, Masculinity versus Femininity (MAS), Belirsizlikten Kaçınma Uncertainty Avoidance (UAI)) göre değerlendirilerek Türk dizilerini ihraç eden ülkeler ile Türkiye arasındaki kültür boyut yakınlıkları irdelenmektedir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Turkish Studies (Elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

11

Sayı

2

Künye