Veri madenciliği teknikleri İle müşteri memnuniyetine etki eden gizli nedenlerin keşfi

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, 301 kişi ile yapılan müşteri memnuniyet anketinin sonuçları incelenmiş, memnuniyet ya da memnuniyetsizliğin altında yatan ana ve gizli nedenler ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. İncelenen veriler üzerinde, grafiksel analizin yanısıra, K-Means ve C5.0 algoritmaları gibi veri madenciliği kümeleme ve sınıflandırma algoritmaları kullanılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

34

Sayı

2

Künye