Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları

dc.contributor.authorKoyucu, Refika Genç
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:29Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:29Z
dc.date.issued2018
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAmaç: Gestasyonel diyabet risk faktörleri bağlamında, kadınlarınglukoz tolerans testine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi.Çalışma Planı: Çalışma 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. Gebeliği-nin herhangi bir haftasında olan 513 kadına gestasyonel diyabet riskfaktörleri, glukoz tolerans testi, teste karşı düşünce ve bilgi kaynak-ları hakkında anket uygulandı.Bulgular: Gebelerin %64.3’ü glukoz tolerans testini zararlı gör-mektedir. Bu kadınların %58.7’sinde gestasyonel diyabet için en azbir risk faktörü pozitiftir. Daha önce gestasyonel diyabet öyküsüolan ve gebelik öncesinde glukoz intoleransı olan kadınlarda testekarşı pozitif tutum sıklığı daha yüksektir. Beden kütle indeksi ve yaşgruplarında teste karşı tutum benzerdir. Kitle iletişim araçları testekarşı olumsuz düşüncelerin ana kaynağıdır.Sonuç: Gebe kadınlarda glukoz tolerans testine karşı yaygın bir ne-gatif tutum durumu mevcuttur. Bu tutum tanı almamış vaka sayısındave komplikasyon sıklığında artışa neden olabilecek potansiyel birtehlike oluşturmaktadır.en_US
dc.identifier.endpage76en_US
dc.identifier.issn1301-1421
dc.identifier.issn3023-6754
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage65en_US
dc.identifier.trdizinid297411en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/297411
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2632
dc.identifier.volume28en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofSağlık ve Toplumen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleGestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumlarıen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar