Gestasyonel Diyabet Risk Faktörleri Çerçevesinde Gebelerin Glukoz Tolerans Testine İlişkin Tutumları

Küçük Resim Yok

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Gestasyonel diyabet risk faktörleri bağlamında, kadınlarınglukoz tolerans testine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi.Çalışma Planı: Çalışma 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. Gebeliği-nin herhangi bir haftasında olan 513 kadına gestasyonel diyabet riskfaktörleri, glukoz tolerans testi, teste karşı düşünce ve bilgi kaynak-ları hakkında anket uygulandı.Bulgular: Gebelerin %64.3’ü glukoz tolerans testini zararlı gör-mektedir. Bu kadınların %58.7’sinde gestasyonel diyabet için en azbir risk faktörü pozitiftir. Daha önce gestasyonel diyabet öyküsüolan ve gebelik öncesinde glukoz intoleransı olan kadınlarda testekarşı pozitif tutum sıklığı daha yüksektir. Beden kütle indeksi ve yaşgruplarında teste karşı tutum benzerdir. Kitle iletişim araçları testekarşı olumsuz düşüncelerin ana kaynağıdır.Sonuç: Gebe kadınlarda glukoz tolerans testine karşı yaygın bir ne-gatif tutum durumu mevcuttur. Bu tutum tanı almamış vaka sayısındave komplikasyon sıklığında artışa neden olabilecek potansiyel birtehlike oluşturmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Sağlık ve Toplum

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

2

Künye