Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çevre Hukuku ve Ülkede Yaşanan Çevresel Sorunlar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Tüm varlıkların ortak yaşam alanını oluşturan çevre, biz insanlar tarafından her geçen gün biraz daha tahrip edilmektedir. Bu tahribatın önüne geçilebilmesi ve çevrenin korunabilmesi için devletlerin iç hukuk düzenlerinde ve uluslararası hukuk düzeninde birtakım metinler kabul edilmektedir. Ancak çevrenin her geçen gün biraz daha zarar görmesi, bu çabaların başarısıyla ilgili kuşkular uyandırmaktadır. Bu çalışmada ise hedeflenen, uluslararası toplum tarafından devlet olarak tanınmayan ve çevreyi korumaya ilişkin uluslararası hukuk metinleriyle kendisini bağlayamayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, siyasi iktidarların kendi inisiyatifleriyle çevreyi korumaya ilişkin olarak yapmak istedikleri hukuksal düzenlemelerin kısa bir şekilde incelenmesi ve yaşanan güncel çevre sorunlarına değinilmesidir. Bu doğrultuda öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çevre hukukunda yaşanan gelişmeler incelenmiş, ardından da burada yaşanan çevre sorunlarına önce genel olarak, daha sonra da Karpaz bölgesi özelinde değinilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Çevre Hukuku, Çevre Hakkı, Çevre Yasası, Karpaz Bölgesi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1/2 (2015), 163-191

Bağlantı