Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme

dc.contributor.authorErçakıca, Mustafa
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:20Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:20Z
dc.date.issued2020
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractUluslararası andlaşmaların ulusal hukuktaki yerlerinin ne olduğu sorunu, Avrupa Birliği hukukunun önceliği prensibininuygulanması için oldukça önemlidir. Avrupa Birliği hukukunun önceliği prensibinin üye devletlerin ulusal hukuklarıkarşısında öncelikle uygulanması, ulusal hukukun Avrupa Birliği hukukuna öncelik tanımaya elverişli olmasını gerektirmektedir. Şu anda Avrupa Birliği üyelikleri bulunmasa da, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ulusal hukuk düzenlemelerinin uluslararası hukuka açıklığını anlamak önemlidir. Bu nedenle de, Avrupa Birliği hukukununönceliği prensibine ne derece uygun oldukları ve bu iki devlet açısından üyeliğin gündeme gelmesi durumlarındakarşılaşılacak olan sorunların neler doğuracağı sorunları, anılan iki devletin hukuk sistemlerinin uluslararası hukukaaçıklığını anlamak için ele alınacaktıren_US
dc.identifier.endpage292en_US
dc.identifier.issn1306-9802
dc.identifier.issn2791-8432
dc.identifier.issue162en_US
dc.identifier.startpage278en_US
dc.identifier.trdizinid410338en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/410338
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2560
dc.identifier.volume15en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTerazi Hukuk Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İncelemeen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar