Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti İç Hukuk Sistemlerinde Uluslararası Hukukun Yeri: Avrupa Birliği Hukukunun Önceliği Prensibi Çerçevesinde Bir İnceleme

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Uluslararası andlaşmaların ulusal hukuktaki yerlerinin ne olduğu sorunu, Avrupa Birliği hukukunun önceliği prensibininuygulanması için oldukça önemlidir. Avrupa Birliği hukukunun önceliği prensibinin üye devletlerin ulusal hukuklarıkarşısında öncelikle uygulanması, ulusal hukukun Avrupa Birliği hukukuna öncelik tanımaya elverişli olmasını gerektirmektedir. Şu anda Avrupa Birliği üyelikleri bulunmasa da, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ulusal hukuk düzenlemelerinin uluslararası hukuka açıklığını anlamak önemlidir. Bu nedenle de, Avrupa Birliği hukukununönceliği prensibine ne derece uygun oldukları ve bu iki devlet açısından üyeliğin gündeme gelmesi durumlarındakarşılaşılacak olan sorunların neler doğuracağı sorunları, anılan iki devletin hukuk sistemlerinin uluslararası hukukaaçıklığını anlamak için ele alınacaktır

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Terazi Hukuk Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

162

Künye