Eisenman’da Diyagramın Oluşumuna Zamanın Etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Eisenman’ın diyagram aracılığıyla altını çizdiği belirsizleştirme işlemi, günümüz temsil ortamında zamanın niteliğinin anlaşılabilirliği bakımından oldukça büyük bir önem taşır. Sözü edilen belirsizleştirme işlemi aynı zamanda tasarım sürecindeki operasyonel süreçlere ve gerçeğin sanal kavramı içerisinde eş zamanlı hareket ettiği operasyonel bir diyagramın varlığına işaret eder. Bu diyagram tasarım sürecinde kartografik ve kompleks sistemlerin yapısını ortaya çıkarır. Araştırmada mimari tasarım sürecinde problematize edilen temsil ile düşünce arasındaki diyalog, Eisenman’ın diyagramı belirsizleştirici, operasyonel, soyut aracılar olarak kullanması üzerinden ele alınmıştır. Mimari tasarımda kullanılan geometrik dilin, diyagramlar aracılığıyla operasyonel olarak işleyen süreçlerde mekan-zaman ilişkisini nasıl ortaya çıkardığı incelenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mimari tasarım, mekan-zaman, diyagram, operasyonel süreç, soyut aracılar

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING Volume 7(2) 2014, 61 – 80

Bağlantı