Dik Parçalanmış Lineer Model ve Bu Modelin İndirgenmiş Modelleri Altında Parametrelerin OLSE'leri ile ilişkili bazı Watson Etkinlik Ayrışımları

Özet

Çalışmada, dik parçalanmış M = {y,Xßx + X2ß2V} lineer modeli ve bu modelin bazı indirgenmiş modelleri ele alınmıştır. Ele alman modeller altında parametrelerin alışılmış en küçük kareler talimin edicileri (OLSEs) ile ilgili bazı Watson Etkinlik ayrışımları verilmiştir. Elde edilen sonuçlar Chu, Isotalo, Puntanen ve Styan, (2004) tarafından verilen bazı sonuçların X1 ve X2 matrislerinin dik ve V- dik olma koşulları altında özel bir durumudur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

BLUE, OLSE, dik parçalanmış lineer model, indirgenmiş model, Watson Etkinliği

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING Volume 6(1), 2013,77-86

Bağlantı