Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu

dc.contributor.authorErol, Ahmet
dc.date.accessioned2024-03-13T09:50:11Z
dc.date.available2024-03-13T09:50:11Z
dc.date.issued2021
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractDeprem kuşağında bulunan Türkiye’nin depreme dayanıklı şekilde yenilenmesi gereken yüzbinlerce binası bulunmaktadır. 1990 öncesi yapılmış konut stoğu hala ciddi sorun olarak karşımızda durmaktadır. Özellikle büyük nüfus barındıran ve çeyrek yüzyıl sonraki öngörülen nüfusu ile Avrupa’nın en büyük kenti durumuna gelmesi beklenen İstanbul’da yaklaşık 2 milyonun üzerinde bina bulunmaktadır. Bu ürkütücü tablo Türkiye’nin her ne koşul altında olursa olsun zaman yitirmeden depreme dayanıksız durumdaki konut stoğunu yenilemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu noktada gerek devlete, gerek çürük binalarda yaşayan kat maliklerine ve gerekse inşaat sektöründe çalışan şirketlere büyük bir sorumluluk düşmektedir. Birden fazla inşaat şirketinin gerek adi ortaklık ve gerekse konsorsiyum şeklinde bir araya gelerek güçlerini amaç ve hedef yönünde birleştirerek Türkiye’nin acil çözüm bekleyen bu sorununu ortadan kaldırmak için çaba harcamaları yaşamsal önemdedir. İşte birden fazla inşaat şirketinin kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat yapmak üzere adi ortaklık şeklinde güçlerini birleştirmeleri halinde vergi hukuku yönünden nasıl bir tablonun onları beklediği bu çalışmada irdelenmektedir.en_US
dc.identifier.endpage50en_US
dc.identifier.issn1300-851X
dc.identifier.issue480en_US
dc.identifier.startpage45en_US
dc.identifier.trdizinid524905en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/524905
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2509
dc.identifier.volume1en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofVergi Dünyası Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumuen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar