Kat Karşılığı İnşaat İçin Kurulan Adi Ortaklığın Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Deprem kuşağında bulunan Türkiye’nin depreme dayanıklı şekilde yenilenmesi gereken yüzbinlerce binası bulunmaktadır. 1990 öncesi yapılmış konut stoğu hala ciddi sorun olarak karşımızda durmaktadır. Özellikle büyük nüfus barındıran ve çeyrek yüzyıl sonraki öngörülen nüfusu ile Avrupa’nın en büyük kenti durumuna gelmesi beklenen İstanbul’da yaklaşık 2 milyonun üzerinde bina bulunmaktadır. Bu ürkütücü tablo Türkiye’nin her ne koşul altında olursa olsun zaman yitirmeden depreme dayanıksız durumdaki konut stoğunu yenilemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu noktada gerek devlete, gerek çürük binalarda yaşayan kat maliklerine ve gerekse inşaat sektöründe çalışan şirketlere büyük bir sorumluluk düşmektedir. Birden fazla inşaat şirketinin gerek adi ortaklık ve gerekse konsorsiyum şeklinde bir araya gelerek güçlerini amaç ve hedef yönünde birleştirerek Türkiye’nin acil çözüm bekleyen bu sorununu ortadan kaldırmak için çaba harcamaları yaşamsal önemdedir. İşte birden fazla inşaat şirketinin kentsel dönüşüm kapsamında kat karşılığı inşaat yapmak üzere adi ortaklık şeklinde güçlerini birleştirmeleri halinde vergi hukuku yönünden nasıl bir tablonun onları beklediği bu çalışmada irdelenmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Vergi Dünyası Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

480

Künye