Farklı Polisaj Sistemlerinin Nanohibrit Kompozit Rezinlerin Yüzey Pürüzlülüğü Üzerine Etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, farklı polisaj tekniklerinin nanohibrid kompozit rezinlerin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntemler: Üç farklı nanohibrid kompozit rezinkullanılarak, 120 numune (4 mm derinliğinde, 8 mm çapında) hazırlanmıştır: Tokuyama Estelite® Sigma Quick (TESQ), Clearfil MajestyTMEsthetic (CME) ve HarmonizeTM. Polimerizasyonun ardından her grup için polisaj işlemi uygulanmayan 10 örnek, kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Her bir kompozit rezin grubu için örnekler Opti1StepTM Polisher, SwissFlex® Discs, IdentoflexTM Composite Polisher+Ultradent® Diamond Polish 0,5 µm mint elmas polisaj patı olarak rastgele 3 polisaj sistemi grubuna ayrılmıştır (n=10). Örneklerin yüzey pürüzlülükleri profilometre kullanılarak ölçülmüştür. İstatistiksel analiz, tek yönlü ANOVA ve Kruskal-Wallis testleri kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: CME ve TESQ grupları için polisaj sistemleri arasında yüzey pürüzlülükleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır(p>0,05). HarmonizeTM grubu için en düşük yüzey pürüzlülük değeri,Opti1StepTM polisaj lastiği grubunda bulunmuştur (p?0,05); kontrol, IdentoflexTM Composite Polisher+Ultradent® Diamond Polish 0,5µmmint elmas polisaj patı ve SwissFlex® disk grupları arasında yüzey pürüzlülüğü açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Çalışmada kullanılan kompozit rezinler, polisaj sistemlerine göre karşılaştırıldığında yüzey pürüzlülükleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmemiştir. Sonuç: Kompozit rezinlerin polisajında uygulanan tek aşamalı sistemler ve polisaj lastiği+pat kullanımı, yüzey pürüzlülüğü açısından çok aşamalı sistemlerle benzer sonuçlar verebilir ve klinik olarak hekimler tarafından tercih edilebilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Nanohibrid kompozit, Polisaj sistemleri, Yüzey pürüzlülüğü

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Türkiye Klinikleri J Dental Sci. 2021;27(1):81-8