Bir Uluslararası Hukuk Sorunu Olarak Yabancı Kamu Hukukunun Uygulanması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Ulusal mahkemeler önünde yabancı kamu hukukunun uygulanması genelde yabancı unsurlu uyuşmazlıklarda ulusal kanunlar ihtilafı kurallarına göre yabancı özel hukukun uygulanması anlamına gelmektedir. Özel hukukun sınır ötesi uygulanmasında uluslararası özel hukuk gereken düzenlemeleri yaptığından, ulusal mahkemeler için bu sıradan bir görev olmaktadır. Diğer taraftan, küreselleşmenin kaçınılmaz etkisi ile, yabancı kamu hukukunun uygulanması devletleri yasama, yürütme ve yargı düzeyinde meşgul etmektedir. Uluslararası özel hukukun aksine, uluslararası hukukta yabancı kamu hukukunun uygulanmasına ilişkin somut düzenlemeler bulunmadığından, kaçınılmaz olarak devletlerarasında andlaşma ve sözleşmelerin yokluğunda uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada, bir uluslararası hukuk sorunu olarak yabancı kamu hukukunun ulusal mahkemeler önünde uygulanması ele alınacaktır. Tartışma, özellikle, kamu hukukunun bir andlaşma ya da sözleşme ile düzenlenmemiş alanlarına yoğunlaşacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

yabancı kamu hukuku, uluslararası hukuk, kanunlar ihtilafı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Bir Uluslararası Hukuk Sorunu Olarak Yabancı Kamu Hukukunun Uygulanması ITIR ALADAĞ GÖRENTAŞ Volume 8 (2) 2015, 6-31

Bağlantı