Yalova’daki Aile İşletmelerinde Karşılaşılan Muhasebe-Finansman ve Yönetim Organizasyon Sorunları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

EconJournals

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada, günümüzde ülke ekonomilerinin lokomotifi konumunda olan aile işletmelerinin özelliklerini, üstün ile zayıf yönlerini, karşılaştıkları muhasebe-finansman ve yönetim organizasyon sorunlarını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, aile işletmesi kavramı hakkında genel bilgilendirme yapıldıktan sonra Yalova ilinde faaliyet gösteren aile işletmeleri üzerinde bilimsel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Yalova Ticaret ve Sanayi Odası ile KOSGEB’e kayıtlı aile işletmelerinin sahipleri, yöneticileri ve sorumlu müdürlerine anket formları dağıtılmıştır. 79 sorudan oluşan anket formları 100 firmaya dağıtılmış, 83 işletme geri dönmüş, 80 firmanın anket formları değerlendirmeye alınmıştır. Ayrıca, hazırlanan ankete verilen cevaplar analiz edilmiş, ankete katılan kişilerin ve işletmelerin demografik özellikleri ile ankete katılan işletmelerin mevcut durumu tablolarla gösterilmiştir. Çalışma önemli sonuçlara ulaşmış, bunları değerlendirilmiş ve birtakım öneriler getirmiştir.

Açıklama

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi Cilt 1, Sayı 2, 2013, ss.26-43

Anahtar Kelimeler

Aile İşletmeleri, Muhasebe-Finansman, Yönetim ve Organizasyon, Performans Değerleme, Yalova

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi Cilt 1, Sayı 2, 2013, ss.26-43

Bağlantı