Fransız Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi Dönemi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

2008 yılında Fransa’da yapılan Anayasa Reformu, Fransız Anayasa Yargısına “somut norm denetimini” getirerek bireylerin dolaylı da olsa Anayasa Konseyi’ne ulaşmasının önünü açmıştır. “Öncelikli anayasallık sorununun” gündeme geldiği Fransız sistemindeki bu yeni dönem, doktrinde tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Kara Avrupası’ndaki bir çok ülkede, bireylerin anayasa yargısına doğrudan ulaşmasına “bireysel başvuru yolu” ile imkan tanınmışken, Fransa’da ancak Yargıtay veya Danıştay filtresinden geçerek Anayasa Konseyi önüne gelebilme imkanının yeni sağlanması, temel hak ve özgürlükler adına düşündürücüdür. Söz konusu değişiklikle birlikte, görülmekte olan bir davada, yasal düzenlemeyle Anayasada düzenlenen herhangi bir hak ve özgürlüğün ihlal edildiği ileri sürülebilmektedir. 2010’da yürürlüğe giren somut norm denetimi ile a priori denetim usulünü kabul etmiş Fransa, böylelikle a posteriori denetim usulünü de anayasa yargısı sistemine dahil etmiştir. Böylelikle, 1958 Fransız Anayasası’nın siyasi mülahazalarla oluşturduğu Anayasa Konseyi, kuruluşundan ancak elli sene sonra temel hak ve özgürlükleri korumak adına bir adım daha yol alabilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Anayasa Yargısı, Fransız Anayasa Konseyi, Somut Norm Denetimi, A Posteriori Denetim, 2008 Anayasa Reformu

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1/2 (2015), 65-88

Bağlantı