Farklı Remineralizasyon Ajanlarının Lazer ve Ozon Tedavisi ile Kombine Kullanımının Başlangıç Çürüklerine Etkisinin İn-Vitro Olarak İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Amaç: Bu in vitro çalışmanın amacı, başlangıç mine çürüğü olan dişler üzerinde florür, kazein fosfopeptid amorf kalsiyum fosfat (CPPACP), novamin ile lazer uygulaması ve ozon uygulamasının tek başına veya birlikte kullanımının, remineralizasyon etkinliğini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu amaçla sığır dişleri toplanarak, başlangıç çürüğü elde edilmiştir. Her grupta 15 diş olacak şekilde 11 grup (florür,CPP-ACP, novamin, lazer, lazer+florür, lazer+CPP-ACP, lazer+novamin,ozon, ozon+florür, ozon+CPP-ACP, ozon+novamin) oluşturulmuştur. Tedavi etkinliği mikrosertlik ölçümü, taramalı elektron mikroskobu (SEM)görüntüleri ve enerji dağılımlı X-ışını spektroskopisi (EDX) mineral analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Elde edilen verilerin istatistiksel analizi, tek yönlü ve 3 yönlü varyans analizi kullanılarak yapılmıştır(p<0,05). Bulgular: Mikrosertlik verileri karşılaştırıldığında en yüksek değer lazer+florür grubunda izlenirken, en düşük ozon grubunda gözlenmiştir. EDX analiziyle kalsiyum (Ca) ve fosfat (P) oranları değerlendirildiğinde en yüksek Ca değeri lazer+novamin grubunda izlenirken, en yüksek P değeri novamin, lazer+CPP-ACP, lazer+novamin ve ozon+novamin gruplarında bulunmuştur. SEM değerlendirmesi sonucunda, tüm grupların mine yüzeyleri sağlam ve demineralize örneğe göre morfolojik değişimler göstermiştir. Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre Er:YAG lazer ve kombine remineralize edici ajan uygulaması, başlangıç çürüğünün remineralizasyonunda etkili bir metot olarak bulunmuştur. Ozon uygulamasının başlangıç çürüğünün remineralizasyonundaki etkinliği ileri çalışmalarla araştırılmalıdır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Demineralizasyon, Mine, Lazer, Ozon, Remineralizasyon

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Türkiye Klinikleri J Dental Sci. 2021;27(2):269-79