İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Bina İnşaatlarında Evrensel Uygulama Örnekleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

İnşaat Sektörü çok büyük bir pazarı elinde bulundurmaktadır, birçok sektör inşaatların yapım sürecinden bitim sürecine kadar bu sektörden faydalanmaktadır. Bu süreç içerisinde var olan yenilenmez kaynaklar kullanılarak tükenmekte, yaşadığımız çevre kirlenmekte ve atıklar oluşmaktır. Bunun için, yaşadığımız çevreyi ve yaşanılan alanların sürdülebilir inşa edilmesi gerekir. Bir projenin, tam manasıyla sürdürülebilir olabilmesi için planlama, yapım ve yıkım aşamalarında düşük maliyetli, çevresel bilince sahip olarak ekonomik, sosyal ve çevresel konularla tamamem uyumlu olması gerekmektedir. Sürdürülebilir yapım konusunda ana başlıklar maliyet, zaman ve kalitedir. Sürdürülebilir yapım ve tasarım için kaynak tükenmesinin ve çevre bozulmasının azaltılması, sağlıklı yapılaşan bir çevre oluşturulması temel hedefleri arasına dahil etmiştir. Bu makale, inşaat sektöründe sürdürülebilirlik ve bina inşaatlarında evrensel uygulama örnekleri değerlendirilmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sürdürülebilirlik, İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sayı 9(1) 2016, 161 – 177

Bağlantı