Özelleştirme, Türkiye’de Çay Sektörü Ve Çaykur Üzerine Bir Değerlendirme

dc.authorid3949en_US
dc.contributor.authorUlusoy, Ahmet
dc.contributor.authorYılmaz, Hikmet
dc.date.accessioned2021-01-26T10:21:21Z
dc.date.available2021-01-26T10:21:21Z
dc.date.issued2017
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstract1970'li yıllarda petrol şokları neticesinde Keynesyen politikaların yerini NeoKlasik iktisat politikalarına bırakmasıyla birlikte serbestleşme hamleleri ülkeler düzeyinde geniş çapta uygulanma imkanı bulmuştur. Nitekim Kamu İktisadi Teşebbüslerinden olan İktisadi Devlet Teşekkülleri de bu süreçte hızla özelleştirilme kapsamına alınmaya başlanmışlardır. Türkiye de, 1980 yılında ilan edilen 24 Ocak kararlarıyla birlikte bu serbestleşme akımına katılmış, özellikle 2003 yılından sonra önemli özelleştirme hamleleri gerçekleştirilmiştir. Çaykur'un özelleştirilmesi tartışmaları ise 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı kanunla Çaykur'un Kamu İktisadi Kuruluşu başlıklı bölümden çıkarılarak, İktisadi Devlet Teşekkülü bölümüne alınmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı çay sektörünün Türkiye ve bölge ekonomisi açısından öneminin kavranarak Çaykur'un sektörde üstlendiği misyonun irdelenmesi, olası bir özelleştirme uygulaması durumunda sektörde ortaya çıkabilecek sorunların saptanması ve en uygun özelleştirme yönteminin tespitidiren_US
dc.identifier.citationAİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, Cilt:17, Yıl:17, Sayı: 3, 17: 1-21en_US
dc.identifier.issn1303-0035
dc.language.isotren_US
dc.publisherBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectÖzelleştirme,en_US
dc.subjectÇay Sektörü,en_US
dc.subjectÇaykuren_US
dc.titleÖzelleştirme, Türkiye’de Çay Sektörü Ve Çaykur Üzerine Bir Değerlendirmeen_US
dc.title.alternativePrıvatızatıon, Tea Sector In Turkey And An Assessment On The Çaykuren_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
142 ÖZELLEŞTİRME, TÜRKİYE’DE ÇAY SEKTÖRÜ VE.pdf
Boyut:
610.14 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: