AHİM ve AYM Kararlarında Basın Özgürlüğünün Genel Sınırları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Basın özgürlüğünün sınırları, güncel ve oldukça tartışmalı bir konudur. Basın özgürlüğün kapsamı ve sınırlarının belirlenmesi, belirlenen kriterlerin yerleşmiş olması, uygulamadaki birçok sorunun çözülmesine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmada, ifade ve basın özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında basın özgürlüğü ve kapsamı, 1982 Anayasası’nda yer alan düzenlemeye göre basın özgürlüğünün genel sınırları, basın özgürlüğüne yönelik müdahalenin meşru kabul edilebilmesi için gerekli olan koşullar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan düzenleme ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında basın özgürlüğünün sınırları, içtihatlar ile belirlenmiş olan kriterler, Anayasa Mahkemesi’nin uygunluk denetimi neticesinde ve bireysel başvuru yolu ile yapılan başvurulara ilişkin verdiği önemli kararlar ele alınarak incelenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İfade Özgürlüğü, Basın Özgürlüğü, Basın Özgürlüğünün Genel Sınırları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2/4 (2016), 73-99

Bağlantı