Küresel Ekonomik Krizin Nedenleri, Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Çözüm Yolları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

1990’lı yıllarda “Yeni Ekonomi” kavramı ile birlikte, bilgi ve iletişim teknolojilerinin üretim ve ticaret üzerinde etkisi hızla artmaya başlamıştır. Bilgi ekonomisi olarak da adlandırılan bu süreç, artan rekabet sonucu, ülkelerin ticaret ve ekonomi alanında daha küresel ölçüler içeren bazı davranışlarda bulunmalarına neden olmaktadır. Küresel ekonomi, sağladığı bazı fırsatlarla birlikte, söz konusu sistemde oluşabilecek herhangi bir kriz, domino etkisi ile ülkeleri büyük ölçüde olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, son dönemde yaşanan küresel ekonomik krizin ortaya çıkış nedenleri ele alınarak; ABD, Avrupa Birliği ve Japonya üzerindeki etkileri yanında, özellikle Türkiye ekonomisi açısından etkileri çeşitli açılardan ortaya konulmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Küresel Ekonomi, Kriz Türleri, Küresel Kriz, Nedenler, Etkiler

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 3(2), 2009, 22-66

Bağlantı