Türkiye’de Kadın Girişimcilerin Ve Finansman Alternatiflerinin Analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmanın amacı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında dünya çapında genel geçerliliği olan siyasi partilerin doğuş teorileri ve kurumsallaşma teorileri çerçevesinde değerlendirmelerde bulunmaktır. Bu değerlendirmeyi yaparken genel kabul görmüş siyasi partilerin doğuş teorileri ve Samuel P. Hutington tarafından bilim dünyasına kazandırılan kurumsallaşma ölçütleri kullanılmıştır. Bu değerlendirmeden önce çalışmada ilk olarak bugünün CHP’sini şekillendiren partileşme sürecine ve parti tarihine değinilmiştir. Daha sonra değerlendirme ölçütleri çalışma içerisinde örneklerle desteklenerek aktarılmaya çalışılmıştır. Son olarak ise belirtilen ölçütlere göre yapılan değerlendirmeler ışığında elde edilen veriler sonuç bölümünde aktarılmaya çalışılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Girişimcilik, Kadın Girişimci, Finansman Kaynakları, Finansal Kuruluşlar

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt Sayı:14/1, s. 36-45 2021