İşletmelerde Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin İşletme ve Yönetim Fonksiyonları Üzerine Etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir çok kuruluş kendisi için hayati derecede önem taşıyan operasyonlarını bilişim sistemleri yoluyla gerçekleştirmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesiyle, iş süreçlerinin karmaşıklaşmasıyla, kuruluşların sistemlerinin ve sahip oldukları önemli verilerin üzerindeki denetim gittikçe zorlaşmaktadır. Bu sebepten dolayı kurum ve kuruluşlar bir "Felaket Kurtarma Planına" sahip olmalıdırlar. Bu çalışmanın amacı; kurumların sahip olduğu bilgi sistemlerinin muhafaza ettiği iş süreçleri ve verilerin korunmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş olan İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma Planlarının tanımlanması, önemi, amacı, uygulanan stratejiler ve kurumlar üzerindeki faydalarını açıklamaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İş Sürekliliği Planı, Felaket Kurtarma Planı, Veri Koruma, İş Süreçleri Etkinliği

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 4(1), 2010, 1-16

Bağlantı