Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt

dc.contributor.authorTopaloğlu, Mustafa
dc.date.accessioned2024-03-13T09:52:33Z
dc.date.available2024-03-13T09:52:33Z
dc.date.issued2015
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractKonut finansmanı kullanan tüketici, ödeme planında gösterilen taksitleri zamanında ödemezse kendiliğinden temerrüde düşer. Konut finansman kuruluşu, sözleşmede muacceliyet şartı kararlaştırılmışsa birbirini izleyen iki taksitin ödenmemesi halinde geri kalan kredinin ödenmesini de isteyebilir. Bunun için, tüketiciye 30 gün süreli bildirim göndererek ödenmeyen taksit miktarlarını belirtmesi gerekir. Konut finansman kredilerinde temerrüt faizi konusunda eski 4077 sayılı Kanun döneminde çıkarılmış konut finansman sözleşmesi hakkındaki yönetmelik uygulanır. Buna göre, temerrüt faizinin akdi faizin %30'unu geçmemesi gerekir. Yeni 6502 sayılı Kanuna göre hazırlanmış Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağında da aynı sınırlama korunmuşturen_US
dc.identifier.endpage132en_US
dc.identifier.issn1306-9802
dc.identifier.issn2791-8432
dc.identifier.issue101en_US
dc.identifier.startpage124en_US
dc.identifier.trdizinid206264en_US
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/206264
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2686
dc.identifier.volume10en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofTerazi Hukuk Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleKonut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüten_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar