Konut Finansman Sözleşmelerinde Temerrüt

Küçük Resim Yok

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Konut finansmanı kullanan tüketici, ödeme planında gösterilen taksitleri zamanında ödemezse kendiliğinden temerrüde düşer. Konut finansman kuruluşu, sözleşmede muacceliyet şartı kararlaştırılmışsa birbirini izleyen iki taksitin ödenmemesi halinde geri kalan kredinin ödenmesini de isteyebilir. Bunun için, tüketiciye 30 gün süreli bildirim göndererek ödenmeyen taksit miktarlarını belirtmesi gerekir. Konut finansman kredilerinde temerrüt faizi konusunda eski 4077 sayılı Kanun döneminde çıkarılmış konut finansman sözleşmesi hakkındaki yönetmelik uygulanır. Buna göre, temerrüt faizinin akdi faizin %30'unu geçmemesi gerekir. Yeni 6502 sayılı Kanuna göre hazırlanmış Konut Finansman Sözleşmeleri Yönetmelik Taslağında da aynı sınırlama korunmuştur

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Terazi Hukuk Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

101

Künye