Türkiye’nin Abd’ye Yönelik Çelik İhracatı İle Reel Döviz Kuru ve Abd Sanayi Üretim Endeksi Arasındaki İlişki: Nedensellik Analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Çelik endüstrisi, Türkiye’nin en büyük ihracat hacmine sahip sektörleri arasında yer almasının yanı sıra otomotiv ve inşaat gibi birçok sektöre de temel girdi temin etmektedir. 2017 yılında Türkiye'nin toplam çelik ihracatının yüzde 15'i ABD'ye gerçekleştirilirken, bu oran ABD’nin Türkiye’ye yönelik uyguladığı korumacılık önlemleri sonrasında yüzde 3 seviyelerine kadar gerilemiştir. ABD’nin Türkiye’ye uyguladığı ek vergilerin yanı sıra hangi faktörlerin Türkiye’nin ABD’ye yaptığı çelik ihracatını etkilediğinin araştırılması bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, 2014:01-2019:12döneminde aylık veri seti kullanılarak, Türkiye’nin ABD’ye yaptığı çelik ihracatı ile reel döviz kuru ve ABD’nin sanayi üretim endeksi değişkenleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu amaçla analizde nedensellik ilişkisinin belirlenmesine yönelik ranger nedensellik testi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatı ve ABD’nin sanayi üretim endeksi arasında çift yönlü nedensellik varken, reel döviz kurundan ABD sanayi üretim endeksine ve Türkiye’nin ABD’ye çelik ihracatına doğru tek yönlü nedensellik olduğu sonucu elde edilmiştir. Çalışmanın, özellikle gelişmekte olan ülkeler bağlamında korumacı önlemlere karşı geliştirilebilecek yeni politikaların belirlenmesi açısından önemli çıkarımları olabilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Türkiye Çelik İhracatı, Uluslararası Ticaret, Amerika Birleşik Devletleri, Reel Döviz Kuru, Sanayi Üretim Endeksi, Nedensellik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 44, (2021) 27-39.