İMKB'de İşlem Gören Mevduat Bankalarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Finansal Sonuçları Üzerine Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Bir İnceleme

Özet

Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), kurumlar ve toplumsal çevre arasında karşılıklı anlayışı temin etmek için kullanılan ve son yıllarda popülaritesi artmış olan bir kavramdır. Temelde, halkla ilişkiler çalışmalarında İki Yönlü Simetrik Model çerçevesinde kurum itibarını yükseltmek ve karşılığında kredibilite sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar günümüz koşullarında hayati bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada, İMKB'de işlem gören mevduat bankalarının kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, çeşitli finansal göstergelerle birlikte okunmak istenmektedir. Makalenin amacı ise tanıtım boyutu üzerinden bankaların kurumsallaşmaya verdiği önem ve bu önem derecesinin oluşturduğu kimi sonuçlara belirim kazandırmaktır. Çalışmanın sonucunda; tanıtım çalışmalarına önem vermeyen bankaların kar marjının düşük olduğu, yalnızca reklam veya halkla ilişkiler çalışmalarına önem veren bankaların ise yüksek tanıtım harcamalarının karşılığını görece alamadıkları; en yüksek kar marjının iki tanıtım unsurunu koordineli olarak kullanan bankaların elde ettiği gözlemlenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Halkla İlişkiler, Bankacılık, Finans, Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 5 (2), 2012 ,37-63

Bağlantı